De leerling

Kennisoverdracht en welzijn van de leerlingen bepalen samen het schoolsucces. Hiervoor zijn een goed leerklimaat en een positief sociaal-emotioneel klimaat nodig. Leerlingen presteren namelijk het best als ze zich veilig voelen op school en waardering en succes ervaren. Een leerling maakt deel uit van zijn omgeving, in dit geval: medeleerlingen, ouders, docenten. Een probleem los je dan ook alleen samen met alle betrokkenen op. Neem pesten: dat los je niet op wanneer je je alleen op de pester of de gepeste richt.

Soms is een directe actie nodig voor een oplossing voor zichtbare en acute problemen. De basis is een goed totaalsysteem binnen de schoolorganisatie. Een voorbeeld: je kunt ordeproblemen aanpakken met strenge regels, maar mogelijk komen die door een te weinig uitdagende leerstof of leermethode. Wanneer je de onderliggende problemen verhelpt, bereik je een duurzaam resultaat. Het is niet voor niets dat De Veilige School de onderdelen ‘Schoolcultuur’, ‘Aantrekkelijk onderwijs’, ‘Fysieke veiligheid’ en ‘Externe samenwerking’ met elkaar verbindt.

Kortom, voor elke leerling en zijn welbevinden is een goede balans nodig tussen duidelijke verwachtingen, afspraken en eigenaarschap. Eigenaarschap betekent betrokkenheid en dus inspraak in het vastleggen van de regels, met aandacht voor consequenties als ze niet nageleefd worden. Dat zijn niet alleen straffen. De gevolgen kunnen ook gericht zijn op het herstel van de relatie en de leersituatie.

Meer over omgaan met regels en afspraken

Leerling: “Wij hebben mee mogen praten over de regels. Nu kloppen ze.”

Regels en afspraken

Ik weet wat kan en niet kan

Betrokkenheid en inspraak

Ik vind er iets van en dat mag

Eigenaarschap en sociale binding

Dit gaat over mij, dit gaat over ons

Adequate opvang en consequenties

Fouten maken mag, daar leer ik van

De leraar

De ouder