De leraar

Kinderen leren het best in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Dat is een basisbehoefte. Een leraar wil zijn leerlingen zo’n omgeving bieden. De onderwijsomgeving is niet alleen een leeromgeving, maar net zo goed een leefomgeving. Het is goed om samen regels op te stellen die je als school en klas belangrijk vindt. De leerlingen weten dan wat de leraar van ze verwacht.

Het toepassen van regels en afspraken vraagt veel van het team: consequent handelen en blijven handelen. Elkaar kunnen aanspreken op het voorleven, naleven en toepassen van regels en afspraken. Dit vraagt veiligheid binnen het team, een open cultuur waarin dit kan. Veiligheid van de leerling en veiligheid binnen een team gaan hand in hand. Leraren weten hoe ze met de leerlingen voor een prettig en veilig schoolklimaat kunnen zorgen én hoe ze bij problemen kunnen terugvallen op collega’s en management. Samen sta je sterk. Eensgezindheid zorgt voor een goed werkklimaat. En de back-up van elkaar en van de directie waarborgt het gezag van de school.

Meer over omgaan met regels en afspraken

Leraar: “Ik voel me veilig op deze school. Iedereen spreekt vriendelijk en netjes tegen elkaar, dat is fijn.”

Regels en afspraken

Ik weet wat we hebben afgesproken en sta daar ook achter

Betrokkenheid en inspraak

Ik vind er iets van en de leerling ook, en dat mag

Eigenaarschap en sociale binding

Dit gaat ook over mij, dit gaat over ons als team en ons als school

Adequate opvang en consequenties

We zijn duidelijk en consequent over onze grenzen en weten wat te doen

De leerling

De ouder