Vraag

Hieronder staat een overzicht van vragen. Klik op een vraag om de gegeven antwoorden te lezen.

Wil je ook reageren op een vraag? Klik hier om je antwoord in te sturen.

Heb je zelf een andere vraag? Stel hem hier.

  1. Ik maak me zorgen over mijn klas waarin groepen steeds meer van elkaar verwijderd lijken. Hoe pak ik dit aan?
  2. Hoe kom ik af van het wij-zij gevoel tussen leerlingen en leraren? Die kat en muis spelletjes dragen niet bij aan een goede sfeer op school.
  3. Hoe ga ik om met ouders die steeds agressiever worden?
  4. Hoe zorg ik ervoor dat regels ook echt werken?

Antwoord

Hier verschijnen de antwoorden op de geselecteerde vraag

Ik maak me zorgen over mijn klas waarin groepen steeds meer van elkaar verwijderd lijken. Hoe pak ik dit aan?

Ga moeilijke gesprekken niet uit de weg maar houd het bespreekbaar. Zeker in ingewikkelde situaties die politiek en/of religieus beladen zijn. Dit vraag veel van jou als docent en gesprekleider, maar ook als persoon met je eigen opvattingen. Er zijn goede handvatten beschikbaar om dit positief en constructief aan te gaan.

Hoe kom ik af van het wij-zij gevoel tussen leerlingen en leraren? Die kat en muis spelletjes dragen niet bij aan een goede sfeer op school.

Werk aan gedeeld eigenaarschap, maak leerlingen meer verantwoordelijk door ze ook meer inspraak te geven in zaken rond het pedagogisch klimaat op school. Bijvoorbeeld door ze actief te betrekken bij het opstellen van regels en afspraken, hoe om te gaan met conflicten en ongewenst gedrag. Peer-mediation is een goed voorbeeld hiervan.

Hoe ga ik om met ouders die steeds agressiever worden?

Regel het aan de voorkant en aan de achterkant. Aan de voorkant door duidelijke afspraken te maken over hoe school en ouders met elkaar om willen gaan, welke wederzijdse verwachtingen er zijn. Dit kan door middel van een school-ouder-overeenkomst of als men wil een contract. Bij aanmelding van een leerling wordt dit besproken en desgewenst ondertekend. Elk jaar komt de overeenkomst weer even op tafel. Aan de achterkant kan een stappenplan of meldcode helpen om grenzen te bewaken bij agressief gedrag. Van een goed gesprek tot en met inzet en aangifte van de politie kunnen stappen beschreven worden die aangeven hoe te handelen.

Hoe zorg ik ervoor dat regels ook echt werken?

Regels gaan werken als ze duidelijk zijn, beschreven zijn concreet te verwachten gedrag en wanneer het er niet teveel zijn. Verder is het belangrijk om leerlingen en personeel te betrekken bij het opstellen van regels en afspraken en ze regelmatig ter discussie te stellen. Bijvoorbeeld in de leerlingenraad en docentenvergaderingen.