Zo zijn onze manieren

“Mijn collega zegt: Ik ben de baas in mijn eigen lokaal, hier gelden mijn regels. Maar dat kan toch niet?!”

Elke school in Rotterdam wil een prettige en veilige sfeer op school en in de klassen. Hiervoor hebben we op elke school afspraken en regels die duidelijk maken wat we van elkaar verwachten en waar we elkaar op kunnen aanspreken wanneer iemand zich er niet aan houdt. Zo zijn onze manieren!

Regels en afspraken

  • Gedragsverwachtingen formuleren
  • Klassenregels
  • Gedragscode en integriteitscode
  • Schoolregels, huisregels
  • SOO School Ouder Overeenkomst

Bronnen en inspiratie